Eleccións 2023

Proclamació definitiva dels càrrecs de Sotsdegana, Secretària i 2 vocals.

Procès electoral

Per procedir a l’elecció dels càrrecs de SOTS DEGÀ/NA, SECRETARI/A i 2 VOCALS, procedeix a aquesta Normativa la següent proclamació de la Junta de Govern del Col·legi de Delineants de Barcelona.

Proclamació

Atès la normativa electoral i els Estatuts vigents, per la provisió dels càrrecs de Degà/na, Sotsdegà/na, Secretari/a, Tresorer/a, i 2 Vocals, del Col·legi Professional de Delineants de Barcelona, convocada el 9 d’octubre de 2023.

Atès que segons el calendari i la normativa electoral, el dia 26 d’octubre de 2023, a les 14,00h, es va tancar el termini de presentació de candidats.

Atès que no es va presentar cap impugnació a les candidatures presentades als càrrecs de Sots Degà/na, Secretari/a i 2 Vocals.

Atès les facultats establertes en la disposició addicional tercera de la normativa electoral, s’ha resolt el següent:

Primer: Tancar el termini de presentació de impugnacions als candidats pel procés electoral, per la provisió de les places de Sots Degà/na, Secretari/a i 2 Vocals.

Segon: Proclamar definitivament els següents candidats/ates i càrrecs

Sots Degana: Sra. Rut Cuscó Artigas. Col·legiada número: B-02828.

Secretària: Sra. Marta Pérez Pérez. Col·legiada número B-02517.

Vocal: Sr. Isaac Lacalle Juncosa. Col·legiat número B-02865.

Vocal: Sr. Ramón Gallego Castellà. Col·legiat número B-026894.

Tercer: D’acord amb la normativa electoral, disposició addicional 1a, es proclamen guanyadores els candidats/ates esmentants el punt segon, al ésser candidats/tes únics/ques.

Quart: Atès el punt 9 de la normativa electoral, la pressa de possessió dels càrrecs es realitzarà dins del termini de deu dies a comptar de la proclamació definitiva.

Calendari electoral

DataEsdeveniment
05/10/2023Resolució de les possibles impugnacions rebudes
06/10/2023Apertura de nou procès electoral.
09/10/2023Convocatòria d’eleccions de la Junta de Govern del Col·legi Professional de Delineants de Barcelona.
10/10/2023Presentació cens electoral.
11/10/2023Inici de la presentació de candidatures a la Seu del Col·legi Professional de Delineants de Barcelona.
26/10/2023
Tancament de la Presentació de Candidats/tes a la Seu de la Corporació (C/Casp, 130 Despatx 6 de Barcelona) a les 14,00 h. i Proclamació de Candidats/tes.
27/10/2023
Resolució de les Impugnacions rebudes fins a les 20,00 hores, si s’escau, per part de la Junta de Govern del Col·legi Professional de Delineants de Barcelona.
30/10/2023Proclamació Definitiva dels Candidats/ates.
16/11/2023Pressa de possessió dels càrrecs.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Share via
Copy link
Powered by Social Snap